Epithelantha pachyrhiza crestata

Epithelantha
pachyrhiza crestata

FN: SB 325
Code: c2s1426
Dimensions: Vedi foto

€ 49.00

Ajouter au panier
Disponible

Plantes recommandées

Epithelantha

bokei

FN: SB 416
Dimensions: 2,5 cm

€ 25.00

Disponible

Epithelantha

bokei

FN: SB 416
Dimensions: 2 cm

€ 22.00

Disponible

Epithelantha

bokei

FN: SB 416
Dimensions: 2 cm

€ 22.00

Disponible

Epithelantha

greggi fma

FN: Hipolito Coah
Dimensions: 2 cm

€ 8.00

Disponible

Epithelantha

greggii

FN: Hipolito Coah
Dimensions: 2 cm

€ 8.00

Disponible

Epithelantha

micromeris

FN: SB 125
Dimensions: 2,5 cm

€ 8.00

Disponible

Epithelantha

micromeris

FN: SB 125
Dimensions: 2,5 cm

€ 8.00

Disponible

Epithelantha

micromeris

FN: SB 125
Dimensions: 2,5 cm

€ 8.00

Disponible

Epithelantha

micromeris

FN: SB 125
Dimensions: 2,5 cm

€ 8.00

Disponible

Epithelantha

micromeris

FN: SB 125
Dimensions: 2,5 cm

€ 8.00

Disponible

Epithelantha

micromeris

FN: SB 125
Dimensions: 2,5 cm

€ 8.00

Disponible

Epithelantha

micromeris

FN: SB 125
Dimensions: 2,5 cm

€ 8.00

Disponible
Top