Epithelantha pachyrhiza crestata

Epithelantha
pachyrhiza crestata

FN: SB 325
Code Plant: c2s1426
Dimensiones: Vedi foto

€ 49.00

Agregar al Carrito
Disponible

Plantas recomendadas

Epithelantha

greggi fma

FN: Hipolito Coah
Dimensiones: 2 cm

€ 8.00

Disponible

Epithelantha

greggii

FN: Hipolito Coah
Dimensiones: 2 cm

€ 8.00

Disponible

Epithelantha

micromeris

FN: SB 125
Dimensiones: 2,5 cm

€ 8.00

Disponible

Epithelantha

micromeris

FN: SB 125
Dimensiones: 2,5 cm

€ 8.00

Disponible

Epithelantha

micromeris

FN: SB 125
Dimensiones: 2,5 cm

€ 8.00

Disponible

Epithelantha

micromeris

FN: SB 125
Dimensiones: 2,5 cm

€ 8.00

Disponible

Epithelantha

micromeris

FN: SB 125
Dimensiones: 2,5 cm

€ 8.00

Disponible

Epithelantha

micromeris

FN: SB 125
Dimensiones: 2,5 cm

€ 8.00

Disponible

Epithelantha

micromeris

FN: SB 125
Dimensiones: 2,5 cm

€ 8.00

Disponible

Epithelantha

micromeris

FN: SB 125
Dimensiones: 2,5 cm

€ 8.00

Disponible

Epithelantha

micromeris

FN: SB 125
Dimensiones: 2,5 cm

€ 8.00

Disponible

Epithelantha

micromeris unguspina

Dimensiones: 4 cm

€ 14.00

Disponible
Top