Astrophytum <br>myriostigma cv onzuka tricostato

Astrophytum myriostigma cv onzuka tricostato

Code Plant: 1cs41378
Size: Vaso 5
Sold!

Recommended Plants

Astrophytum

asterias

Size: 4,5 cm

€ 8.00

Available

Astrophytum

asterias

Size: 3,5 cm

€ 6.00

Available

Astrophytum

asterias

Size: 5.5 cm

€ 9.00

Available

Astrophytum

asterias

Size: 4,5 cm

€ 8.00

Available

Astrophytum

asterias

Size: 4,5 cm

€ 8.00

Available

Astrophytum

asterias

Size: 4,5 cm

€ 8.00

Available

Astrophytum

asterias

Size: 4,5 cm

€ 8.00

Available

Astrophytum

asterias

Size: 4,5 cm

€ 8.00

Available

Astrophytum

asterias

Size: 4 cm

€ 7.00

Available

Astrophytum

asterias

Size: 3 cm

€ 4.00

Available

Astrophytum

asterias

Size: 4 cm

€ 7.00

Available

Astrophytum

asterias

Size: 4,5 cm

€ 8.00

Available
Top