Kaktus > Epithelantha


Available!

Epithelantha

bockei

Numero di Campo: Sb 416
Grandezza: Meno di 2 cm

€ 20.00

Sold!

Epithelantha

bockei

Numero di Campo: Sb 416
Grandezza: Meno di 2 cm

€ 20.00

Available!

Epithelantha

bockei

Numero di Campo: Sb 416
Grandezza: Meno di 2 cm

€ 20.00

Available!

Epithelantha

bockei

Numero di Campo: Sb 416
Grandezza: Meno di 2 cm

€ 20.00

Sold!

Epithelantha

bockei

Numero di Campo: Sb 416
Grandezza: Meno di 2 cm

€ 20.00

Available!

Epithelantha

bockei

Numero di Campo: Sb 416
Grandezza: Meno di 2 cm

€ 20.00

Sold!

Epithelantha

bockei

Numero di Campo: Sb 416
Grandezza: Meno di 2 cm

€ 20.00

Available!

Epithelantha

bockei

Numero di Campo: Sb 416
Grandezza: Meno di 2 cm

€ 20.00

Sold!

Epithelantha

bockei

Numero di Campo: Sb 416
Grandezza: Meno di 2 cm

€ 20.00

Available!

Epithelantha

pachyrhiza

Numero di Campo: Sb 325
Grandezza: 6 cm

€ 12.00

Available!

Epithelantha

pachyrhiza

Numero di Campo: Coah
Grandezza: 20 cm

€ 85.00

Available!

Epithelantha

pachyrhiza

Numero di Campo: SB 325
Grandezza: 12 cm

€ 22.00

Available!

Epithelantha

pachyrhiza

Numero di Campo: Sb 325
Grandezza: Circa 9cm

€ 16.00

Available!

Epithelantha

pachyrhiza

Numero di Campo: Sb 325
Grandezza: 4 cm h.

€ 15.00

Sold!

Epithelantha

pachyrhiza

Numero di Campo: Sb 325
Grandezza: H 7 cm

€ 14.00

Available!

Epithelantha

pachyrhiza

Numero di Campo: Sb 325
Grandezza: H. 7

€ 14.00

Available!

Epithelantha

pachyrhiza

Numero di Campo: Sb 325
Grandezza: Oltre 6 cm

€ 12.00

Available!

Epithelantha

pachyrhiza

Numero di Campo: Sb 325
Grandezza: Circa 7 cm

€ 16.00

Sold!

Epithelantha

pachyrhiza

Numero di Campo: Sb 325
Grandezza: Come foto

€ 12.00

Available!

Epithelantha

pachyrhiza

Numero di Campo: Ramon Arispe Coah.
Grandezza: Come foto

€ 59.00