Kaktus > Epithelantha


Sold!

Epithelantha

bockei

Numero di Campo: SB 416
Grandezza: 2 cm

€ 20.00

Sold!

Epithelantha

bockei

Numero di Campo: Sb 416
Grandezza: 1,5 cm

€ 15.00

Sold!

Epithelantha

pachyrhiza

Numero di Campo: SB 325
Grandezza: H. 9cm

€ 15.00

Epithelantha

pachyrhiza

Numero di Campo: SB 325
Grandezza: H. 8 cm

€ 29.00

Sold!

Epithelantha

pachyrhiza

Numero di Campo: SB 325
Grandezza: Circa 10cm

€ 15.00

Sold!

Epithelantha

pachyrhiza

Numero di Campo: SB 325
Grandezza: 8 cm h.

€ 13.00

Available!

Epithelantha

pachyrhiza

Numero di Campo: Coah
Grandezza: 20 cm

€ 85.00

Available!

Epithelantha

pachyrhiza

Numero di Campo: SB 325
Grandezza: 12 cm

€ 22.00

Sold!

Epithelantha

pachyrhiza

Numero di Campo: SB 325
Grandezza: H. 12cm

€ 19.00

Sold!

Epithelantha

pachyrhiza

Numero di Campo: SB 325
Grandezza: H. 10 cm

€ 22.00