Kaktus > Copiapoa


Available!

Copiapoa

affine humilis paposensis

Grandezza: Vaso 9

€ 12.00

Available!

Copiapoa

affine humilis paposensis

Grandezza: Vaso 9

€ 12.00

Available!

Copiapoa

affine humilis paposensis

Grandezza: Vaso 9

€ 12.00

Available!

Copiapoa

affine humilis paposensis

Grandezza: Vaso 9

€ 15.00

Available!

Copiapoa

affine montana

Grandezza: 3,5 cm

€ 14.00

Available!

Copiapoa

affine montana

Grandezza: 3,5cm

€ 12.00

Available!

Copiapoa

affine montana?

Grandezza: Cm 3,5

€ 12.00

Sold!

Copiapoa

aheremephiana

Numero di Campo: Big 11
Grandezza: 3,5 cm

€ 35.00

Sold!

Copiapoa

aheremephiana

Numero di Campo: Big 11
Grandezza: 3 cm

€ 29.00

Sold!

Copiapoa

aheremephiana

Numero di Campo: Big 11
Grandezza: 3 cm

€ 29.00

Sold!

Copiapoa

aheremephiana

Numero di Campo: Big 11
Grandezza: 4,5 cm

€ 42.00

Sold!

Copiapoa

aheremephiana

Numero di Campo: Big 101.02
Grandezza: 4 cm

€ 34.00

Sold!

Copiapoa

aheremephiana

Numero di Campo: Big 101.02
Grandezza: 4 cm

€ 38.00

Sold!

Copiapoa

andina

Numero di Campo: Big 157
Grandezza: 3 cm

€ 39.00

Sold!

Copiapoa

aphanes

Numero di Campo: Big 152.01
Grandezza: Oltre 2 cm

€ 25.00

Sold!

Copiapoa

aphanes

Numero di Campo: Big 152.01
Grandezza: Oltre 2 cm

€ 25.00

Sold!

Copiapoa

calderana

Grandezza: Vedi foto

€ 32.00

Sold!

Copiapoa

calderana

Grandezza: 4,5 cm

€ 20.00

Sold!

Copiapoa

calderana

Grandezza: Vedi foto

€ 26.00

Sold!

Copiapoa

calderana

Grandezza: Vaso 7

€ 39.00

Available!

Copiapoa

calderana

Numero di Campo: Nord/est Caldera
Grandezza: Cm 5 h 7

€ 36.00

Sold!

Copiapoa

calderana fma

Grandezza: Cm 5,5 h. 5,5

€ 35.00

Sold!

Copiapoa

calderana fma

Grandezza: 4 cm

€ 25.00

Sold!

Copiapoa

calderana fma

Grandezza: Vedi foto

€ 28.00
0