Cactus > Epithelantha


Venduto!

Epithelantha

bockei

Numero di Campo: SB 416
Grandezza: Cm 2

€ 15.00

Venduto!

Epithelantha

bockei

Numero di Campo: SB 416
Grandezza: Cm 2

€ 15.00

Venduto!

Epithelantha

bockei

Numero di Campo: SB 416
Grandezza: Cm 2

€ 15.00

Venduto!

Epithelantha

bockei

Numero di Campo: SB 416
Grandezza: Cm 2

€ 15.00

Venduto!

Epithelantha

bockei

Numero di Campo: SB 416
Grandezza: Cm 2

€ 15.00

Disponibile!

Epithelantha

greggi

Numero di Campo: SB 321
Grandezza: Oltre 1,5 cm

€ 4.50

Disponibile!

Epithelantha

greggi

Numero di Campo: SB 321
Grandezza: Oltre 1,5 cm

€ 4.50

Venduto!

Epithelantha

pachyrhiza

Numero di Campo: SB 325
Grandezza: H. 6

€ 7.00

Disponibile!

Epithelantha

pachyrhiza

Numero di Campo: SB 325
Grandezza: Lunga 15 cm

€ 39.00

Venduto!

Epithelantha

pachyrhiza

Numero di Campo: SB 325
Grandezza: H. 7

€ 9.00

Venduto!

Epithelantha

pachyrhiza

Numero di Campo: SB 325
Grandezza: H. 7

€ 9.00

Venduto!

Epithelantha

pachyrhiza

Numero di Campo: SB 325
Grandezza: H. 7

€ 9.00

Venduto!

Epithelantha

pachyrhiza

Numero di Campo: SB 325
Grandezza: H. 7

€ 9.00

Venduto!

Epithelantha

pachyrhiza

Numero di Campo: SB 325
Grandezza: H. 6

€ 10.00